milník

Milník se nachází v jihovýchodní části obce u křižovatky cest vedoucích do Lhoty pod Pannou, Rýdeče a Tašova. Pískovcový milník má tvar štíhlého kvádru, který má na dvou stranách lehce zahloubená nápisová pole s rytými šipkami a česko-německými nápisy a udanou vzdáleností k příslušné obci. Nápisy jsou ohraničeny jednoduchými vystouplými rámy. Dvě zadní strany jsou hladké.