Michnovský palác

Areál Michnova paláce, dnes sokolského Tyršova domu, sestává z historických budov někdejšího renesančního letohrádku, které spolu s ohradní zdí uzavírají předdvoří a dvůr při Všehrdově ul. a otevírá se do zahrady (směr ke Kampě) manýristickou fasádou. K nim bylo připojeno po sev. straně křídlo s tělocvičnou. Starší je budova staré zbrojnice při Všehrdově ul., nověji ovšem rozšířená. Areál tvoří: Č.p. 450 - Michnův, později Schwarzenberský palác Zahradní domek Č.p. 449 - Stará zbrojnice Zahrada