městský dům - včelařská škola

Areál domu čp. 9, se rozkládá ve výrazné vyvýšené poloze při jižním okraji historického jádra městečka na křižovatce Žižkovy ulice a uličky Hradební na malém náměstíčku, nazývaném dříve zřejmě odedávna Na Salaši. Západní stranu nevelkého neudržovaného plevelem zarostlého dvora při Žižkově ulici zaujímá vlastní obytný dům, na severní straně při Hradební uličce stojí hospodářské stavení, na něž navazuje pilířová brána vjezdu s brankou pro chodce. Východní stranu pozemku, kde dvůr přechází ve zpustlou zahradu, ohraničuje ohradní zeď. Část zdi se zachovala i na západní straně při Žižkově ulici. Na jihu zeď nahradil zřejmě již dávno drátěný plot.