městský dům s lékarnou U české koruny

Nárožní patrová zděná stavba členitého půdorysu. Fasády jsou členěné v přízemí pásovou rustikou, kordonovou římsou, průběžnou podokenní římsou a rustikovanými lisénami. Fasádu zakončuje kladí s římsovým architrávem, vlysem se sgrafitovou výzdobou a mohutnou profilovanou korunní římsou. Hlavní vstup ze severní strany je rámovaný kamennou edikulou s jónskými hlavicemi a s nápisem ve vlysu: LÉKÁRNA+APOTHEKE. Edikula vrcholí dvojitým dekorovaným nástavcem s reliéfem koruny. Okenní otvory s původními okny jsou rámovány šambránami a nadokenní římsou. Hladké plochy patra jsou vyplněny bohatou ornamentální a figurální sgrafitovou výzdobou. Prolamovaná atika se čtyřmi zdobnými štíty vrcholí vázami a čučky. Komíny jsou též zdobeny sgrafity. Střecha domu je sedlová, krytá taškami. Předmětem ochrany je dům čp. 499 na pozemku parc.č. 5040.