městský dům - palác

Barokní palác byl postaven kolem 1700 jako jednopatrový, stavebníkem hrabě Věžník. Adaptace a přístavba z konce 20. let.