městský dům

Areál se skládá z budovy, dvora a ohradní zdi, která uzavírá dvůr na severní a západní straně. Ze severu je dvůr ohraničen hradební zdí, tato je součástí KP městské opevnění rč. ÚSKP 16862/3-627. Ostatní ohradní zdi nejsou součástí KP.