městský dům

Dvoupatrový řadový dům na hloubkové parcele s dvouosým uličním průčelím opatřeným jednotným okrovým nátěrem. Přízemí mírně scarpovitě předstupuje fasádu. Vpravo je opatřeno pravoúhlým otvorem vstupu do domu s plochým štukovým ostěním, vlevo historizujícím dřevěným předsazeným výkladcem s vpadlými rámy na soklu a dekorem v duchu severské renesance na pilastrech. Nad přízemím probíhá plochá kordonová římsa, na kterou nasedají pilastry svazující patra – bez soklů, s římsovými hlavicemi, na okrajích fasády po jednom, ve středu fasády sdružený pilastr. Okna 1. p. jsou šestitabulková dvoukřídlá (stejné výplně mají i okna 2. p.) v lištových ostěních s ušima, na mělkých profilovaných parapetech na konzolkách s rytými zrcadly. Nad okny jsou situovány bohatě profilované trojúhelné suprafenestry. Okna 2. p. mají shodné parapety s konzolkami a jsou zasazena do plochých šambrán s lichoběžným klenákem ve vrcholu. Korunní římsa je bohatě profilovaná mělkými profily a krytá shora prejzy. Navazuje na ni atikový štít s vykrojenými horními rohy, prolomený dvěma malými obdélnými okénky v plochých šambránách a členěný nevýraznými pilastry. V centru fasády je mezi okny 1. p. zasazena kartuše s polopostavou sv. Jana Nepomuckého – ve spodní části ji rámuje vavřínový věnec a v horní mušle, po bocích stylizované rokajové útvary. Mezi okny 2. p. je osazena pamětní deska v profilovaném štukovém rámu – v šedém mramoru je vytesán nápis: “Památce vynikajícího pracovního české samosprávy FRANTIŠKA SCHWARZE jenž narodil se v domě tomto roku 1840 věnuje JEDNOTA“. Dvorní průčelí v prvním patře dvojosé, ve druhém patře tříosé. Do štítu nad hlavní profilovanou římsou prolomena dvě okna a balkónové dveře, které zasahují do římsy. Okna v prvním a druhém patře plastová, bílá, jednokřídlá, členěná do tvaru T. V přízemí vlevo segmentový výklenek se vstupem do průjezdu, dřevěná dvoukřídlá novější vrata s krabicovým zámkem, vpravo část segmentového výklenku s malým větracím okénkem s třemi tabulkami. Ve štítu dřevěná nečleněná novodobá okna. Dvorní průčelí je opatřené hladkou omítkou s nátěrem ve světle meruňkovém odstínu, tmavší odstín je použit na šambrány kolem oken. Mezi prvním a druhým patrem kordonová oplechovaná římsa, oplechovaná je také koruna štítu. Boční severní křídlo objektu je jednopatrové, zateplené a opatřené novou omítkou, v přízemí dvě otevřené segmentově valené arkády, zastropeno novým bedněným stropem. První patro křídla čtyřosé, okna dřevěná členěná ve tvaru T. Vstup v prvním patře po dřevěném schodišti přes zahradu, vstupní dveře dřevěné. Dvůr vydlážděn kamennou dlažbou, v místech zvýšeného terénu je pozemek oddělen kamennou zídkou s čtyřmi kamennými stupni a dřevěným plotem, zbytek zatravněn. Střecha sedlová s hřebenem kolmým na průčelí. Krov nový, půdní vestavba.