městské opevnění

Městské opevnění probíhá na obvodu historického jádra. Fortifikační systém byl tvořen hlavní hradbou s hranolovými věžemi, parkánem, parkánovou hradbou s baštami různého typu, příkopem a valem. Město mělo čtyři brány - Pražskou na JV, Velvarskou na S, Lounskou na Z a Všehlušickou na JV. S výjimkou příkopu a valu se v rozsahu fragmentů dochovaly všechny části systému, z bran se dochovala pouze Velvarská. Opevnění dnes tvoří hlavní hradba, parkán s parkánovou hradbou a Velvarská brána.