Městská telefonní ústředna

Čtyřpatrová budova z let 1921 - 26 (dekorativismus 20. let) s nárožními věžemi o šesti patrech, které přecházejí v nepravidelný polygon. Stavba uzavřena dvorem vymezeným ohradní zdí zalomenou v pravém úhlu. Přízemí přístupné portálem z Fibichovy ul. Vstupní vestibul zaklenut valenou převýšenou klenbou s kazetováním. Hl. fasáda v přízemí a 1. p. o 22 okenních osách, 2. až 4. patro budovy předstupuje před věže, má tedy po každé straně o 3 okenní osy méně. Okna 2. p. oddělena od 1. p. kordonovou římsou, mají segmentově ukončenou suprafenestru. Mezi okny 3. a 4. p. spojeného průběžným pilastrovým řádem, obdélná pole. Průčelí završuje korunní římsa zdobená kruhovými terči. Nad ní ve střeše 5 trojúhelných vikýřů. V přízemí dva mohutné portály, levý zazděn, zdobeny plastikami od Ladislava Kofránka z r. 1926 (mužský a ženský akt v nadživotní velikosti). Průčelí do ul. Kubelíkovy má vstupní portál ve své pravé části. Portál půlkruhový, po každé straně předstupující pětiboké pilíře nesou hranoly s mělkou obdélnou nikou na čelní straně, které mají reliéfní terakotovou výzdobu (putti). Průčelí do ul. Křížkovského má 10 okenních os. V přízemí v krajních osách vchody s předstupujícím portikem, vpravo pravoúhlým, vlevo ukončeným obloukově, s dřevěnými dveřmi se skleněnými výplněmi a masivní mosaznou klikou. Členění fasády shodné jako u fasády hlavní, korunní římsa s plochými klenáky. Ve střeše 4 obloučkem ukončené vikýře.