městská jatka

Obdélná, symetricky řešená trojlodní budova basilikálního schématu s převýšenou užší střední lodí a širšími bočními loděmi. Obě průčelí kopírují vnitřní strukturu stavby s převýšenou, rizalitově mírně předstupující štítovou části střední lodi s vysokým půlkruhovým obloukem a pultovými střechami bočních lodí. V osách bočních fasád je uplatněn motiv příčné lodi zakončený trojúhelným štítem. Nosná konstrukce je tvořena dřevěnými sloupy s vazbou s použitím dřevěných ohýbaných nosníků a ocelových táhel. Fasády s výjimkou obou štítových stěn střední lodi jsou provedeny jako hrázděná konstrukce. Obě převýšená průčelí vybíhají do trojúhelného štítu, do něhož prostupuje půlkruhový prosklený nadsvětlík nad vstupem. Ve cviklech a ploše štítu je mezi členícími dekorativně zakončenými trámy vyřezávaná, v bílé barvě pojednaná plochá arabeska. Okosení a zakončení trámů má červenou polychromii. Analogické jednodušší členění je uplatněno i u obou fasád bočních lodí. Interiér je tvořen dřevěnou konstrukcí otevřeným krovem, vycházející z řady pilířů, zakončených konsolovým nástavcem a pokračující do půlkruhového oblouku, nesoucího vlastní konstrukci zastřešení hlavní lodi. Z konsolových nástavců vychází rovněž konstrukce střech bočních lodí, v místech konsol jsou rovněž napojena ocelová táhla, stahující celou konstrukci. Pilíře jsou doplněny dekorativními architektonickými prvky, uchycení táhel a zakončení trámů rosetami a čučky. Horní osvětlení tvoří pás oken a polí s dřevěnými žaluziemi oddělených pilířky.