měšťanský dům Konráda z Vechty

Patrový dům se nalézá ve frontě domů tvořících ulici ústící na náměstí obce. Objekt stojí na lichoběžníkovém půdorysu. J průčelí se čtyřmi okenními osami v patře, okna jsou sdružena po dvou v jednu šambránu. Dům je krytý původní mansardovou střechou s eternitovou krytinou, pod střechou se nachází nenápadná, šikmá římsa. J průčelí je nově omítnuto, barva omítky je světle modrá, šambrány a pilastry jsou barvy bílé. Přízemí domu je řešeno asymetricky. Nalevo je původní okenní otvor, vedle je nově vzniklý otvor v místě oblouku bývalého průjezdu. Vpravo se nacházela dvojice čtvercových oken. Obdélné dveře s nadsvětlíkem jsou situovány na osu domu. Uliční fasáda je doplněna pamětní deskou umístěnou mezi dveřmi a levým oknem přízemí. Další popis viz GA.