měšťanský dům

Dvoupatrový rohový dům, střechu tvoří dvě na sebe kolmé pultové střechy. Objekt je podsklepený. Dům zaujímá celou parcelu. Dvoupatrový rohový dům při ústí Kříšťanovy ulice do Kostelního náměstí. Severní průčelí tříosé. Přízemí s severovýchodním nárožím zesíleným skarpem. V přízemí na středu kamenný obdélný portál s dvoukřídlými dřevěnými z 1 prosklenými dřevěnými dveřmi s dveřnicemi. Okna dvoukřídlá, šestitabulková, osazená v líci fasády v dřevěných rámech. Východní okno uzavřeno okenicemi. V patře na meziokenním pilíři obraz Panny Marie s letopočtem 1649. Druhé patro odděleno profilovanou kordónovou římsou. Nároží prvního a druhého patra s namalovaným kvádrováním. Ukončeno profilovanou korunní římsou. Východní průčelí v patrech rovněž tříosé. Přízemí s sešikmeným lícem zdi. V přízemí blíže jižnímu okraji segmentově zaklenutý vstup s dřevěnými dvoukřídlými výplňovými vyřezávanými dveřmi s nadsvětlíkem uzavřeným kovanou mříží. K severu dvoukřídlé vně otvíravé šestitabulkové okno. V patře nad vstupem dvoukřídlé čtyřtabulkové okno, další dvě šestitabulková. U jižního okraje drobné spížní okénko. Plocha průčelí členěna profilovanou kordónovou a korunní římsou, SV nároží s malovaným kvádrováním. Střecha dvě na sebe kolmé pultové střechy s okapy na průčelích. Střešní krytina bobrovky dvojitě na řídké laťování – korunové krytí.