měšťanský dům

Obdélná patrová nárožní dispozice se sedlovou střechou, na přední straně valbovou s pálenou taškovou krytinou. Střešní krajina s dvěma vikýřovými okny. Všechny fasády hladké. Stěny člení obdélná pravoúhle zakončená okna, v trojúhelném štítu na jižní fasádě dvě okenní osy. Na severovýchodním nároží opěrný pilíř jednou odstupněný. V severní fasádě pravoúhlý pískovcový portál. Původně na průčelí ještě jeden portál - zrušen. V patře na fasádě drobná obdélná nika. Na jižní straně obdélný přístavek garáže, kryto pultovou střechou s pálenou taškovou krytinou. Nad garáží terasa. Ve štítu sluneční hodiny. V interiéru dochován goticko-renesanční sklep valeně klenutý, zdivo opukové. V přízemní místnosti při hlavním severním průčelí dochován půlkruhový klenební pas. V přízemí i patrech dochovány půlkruhové oblouky na stěnách z původního členění interiérů.