měšťanský dům

Dvoupatrový tříosý dům trojtraktové hloubkové dispozice. Střecha sedlová s příčně orientovaným hřebenem a střešním světlíkovým pavilonem na šířku domu. Dozadu novodobá podélná sedlová střecha ukončená štítem. Podloubí setřeno pozdějšími úpravami, ale fyzicky zachováno. Hlavní fasáda - v parteru dva segmentem zaklenuté otvory s novodobými výplněmi. Na hranicích domu šikmé opěráky. Hranolová kordonová římsa. Fasáda je vertikálně dělena na 3 pole liseny. V 2. a 3.n.p. jsou 3 okenní osy, okna obtažena profilovanými šambránami sedí na hranolových podokenních římsách. Profilovaná korunní římsa. Dvorní objekt zanikl při novodobé rekonstrukci.