márnice

Márnice je drobná zděná omítnutá stavba na obdélném půdorysu s rizalitem uprostřed západního průčelí. Díky značným plochám s poškozenou omítkou je zřejmé, že je postavená z cihel, jen výjimečně doplněných kamenem. Na severní a západní (tedy vnější) straně je v dolní části zdiva dvoustupňový sokl, na zbývajících dvou stěnách, směřujících do hřbitova, chybí. Hlavní průčelí – západní – je orientované k přilehlé komunikaci. Ve středním rizalitu jsou dvě okna tvaru lomeného oblouku vedle sebe, umístěná ve špaletě, která se rozšiřuje směrem ven. Okna mají zasklení členěné jednou svislou a třemi vodorovnými železnými příčlemi. V místech, kde by se příčle měly vzájemně křížit, přecházejí do tvaru kosočtverce. Ve stěně vpravo a vlevo od středního rizalitu je vždy stejný vysoký vstupní otvor tvaru lomeného oblouku. Sokl, chránící dolní část zdiva, zde nesahá až k otvorům, ale je ukončený níže. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé dřevěné, tvořené svisle kladenými prkny. Profilovaný poutec odděluje zasklený nadsvětlík v horním oblouku. Sklo zabezpečuje ornamentální mříž. Dole v jejím středu je motiv lomeného oblouku, uvnitř s esovitě stočenými páskami. Z tohoto středu vychází sedm diagonálně vedených „paprsků“ (až na svislý střední) – prostor mezi nimi je nahoře vyplněný srdčitým motivem se stočenými konci. Stěnu ukončuje hlavní římsa, která přechází i na boční strany středního rizalitu, nikoliv však na jeho západní stěnu. Obě boční fasády – tedy severní a jižní – jsou provedené stejně (až na chybějící sokl na jižní straně). Ve stěně jsou symetricky rozmístěné tři okenní otvory vedle sebe, stejné, jako ve středním rizalitu západního průčelí. Na rozdíl od něj je zde však orámování horního okenního oblouku šambránou, napodobující klenáky (dolní klenáky a hlavní klenák jsou mohutnější). Nad profilovanou hlavní římsou se zvedá trojúhelný štít, dole po stranách rozšířený a lemovaný římsou. Ve štítu jsou tři zazděné okenní otvory tvaru úzkého lomeného oblouku – střední je o něco vyšší. Východní stěna márnice nemá architektonické členění. Sedlovou střechu - s námětkem na západní straně - kryjí drážkové tašky. Poznámka: popis odpovídá stavu v srpnu 2006.