mariánský sloup

Morový mariánský sloup je situován přibližně uprostřed hlavního velvarského náměstí. Jedná se o náročně pojatý sloup, který tvoří kamenná podezdívka se zábradlím z kamenných sloupků a výplní z litinových prutů, dvouetážový architektonicky pojatý postament s bohatou reliéfní výzdobou se čtyřmi sochami na nárožích a sloup završený sochou Panny Marie. V první etáži jsou zachycené tři výjevy ze života P. Marie - Zvěstování, Navštívení a Uvedení do chrámu. Na čtvrté západní straně je ztvárněna sv. Rozálie, ochrankyně proti moru. Druhou etáž zdobí znaky zemí Koruny české a Velvar a sochy sv. Václava, sv. Floriána, sv. Prokopa a sv. Šebestiána, umístěné na architektonicky rozvinutých nárožích. Vlastní sloup je pokrytý obláčky s anděly. Celé dílo korunuje postava Panny Marie Immaculaty. Předmětem ochrany je mariánsky sloup na pozemku parc. č. p. 1808.