mariánský sloup

Materiál pískovec. Sousoší je v kruhu vymezeno hranolovými pilířky a sloupky spojenými železným ostnatým řetězem. Socha korunované P. Marie s Ježíškem stojí na vrcholové výrazné bohatě profilované římse vysokého pilíře zdobeného plasticky vystupujícími ornamenty a obláčky s andílčími hlavičkami. Pilíř stojí na masivním podstavci, z něhož vybíhají čtyři volutově zakončené konzoly pro sochy - sv. Václava, sv. Víta, sv. Prokopa a sv. Vojtěcha. Na dříku podstavce vystupují obdélná zrcadla s vykrojenými rohy s rytými kapitálními nápisy. Na čelní západní straně je podstavec opatřen schránkou se železnými dvířky a nad ní v kartuši barevně pojatý znak města Rakovníka.