mariánský sloup

Sochařské dílo z pískovce. Základ dvoustupňový, betonový. Dva stupně pískovcové vsazené mezi nárožní opěráky. Mohutný členitý podstavec na půdorysu čtverce s konkávními stranami a useknutými rohy, na něž navazují nakoso nárožní opěráky s volutovými křídly. Sokl s profilací, střední část, profilovaná římsa. Volutová křídla zdobena rokokovým ornamentem. Na nárožích podstavce 4 světci. Na JV sv. Vojtěch, s mitrou, s berlou a veslem. Na SV sv. prokop s mitrou a kopím a ďáblem na řetěze při pravé noze. Na SZ sv. Václav s praporcem a štítem s orlicí. Na JZ sv. Floriány s praporcem, hasí dům. Na podstavci vztyčen vysoký sloup kruhového průřezu na čtyřbokém soklu. Sokl s profilovanou patkou a římsou s fabionem vespod. Pod římsou odsazení, oblounek a obloun s rokajovým ornamentem. Na V straně v rokokovém rámečku: Reno / vatum / Anno / 1837 . Na Z straně ve vpadlině kartuše se znakem Poděbrad, který má předlohu na velké pečeti města z r. 1679: orlice otáčí hlavu doleva, na věži místo cimbuří koruna, štítek nad branou s jedním břevnem. Na J a S straně ryté rámce, v J nápis: Opraveno / 1863 / Obnoveno / nákladem / města a / příznivců / 1896. Na vrcholku sloupu socha P. Marie (Immaculata), stojící na zeměkouli a šlapající po hadovi. Má pozdvižené sepjaté ruce a současně se otáči doleva (k V). Předmětem ochrany je mariánský sloup na příslušném pozemku.