Maiselova synagoga

KP tvoří: Maiselova synagoga čp. 63, Židovská škola prostředí KP tvoří: náhrobek 1, náhrobek 2, plot (v předprostoru synagogy) 1. Podélná synagoga z let 1590-92 se hl. záp. průčelím obrací do Maiselovy ul., od té je oddělena novogotickou mříží a zahrádkou. Novogotická úpava proběhla v letech 1892-94 a kolem roku 1900. Fasáda probíhá v několika plánech a ve výrazně odstupňované hmotě. Předsazen je vstupní polygonální vestibul s vnějšími opěráky a prolomenými lomenými arkádami. Na bocích patrové schodišťové rizality, v přízemí s lomeným oknem, v patře čtyřdílná okénka. Ukončují je trojúhelné štíty s dekorativními fiálami. V zadním plánu se uplatňuje průčelní stěna lodi, s širokým oknem s gotizujícími kružbami. Článkoví má formu vrcholně gotické architektury. Boční fasády zůstaly ve střízlivých formách, které se jen částečně liší od pův. renesančního řešení ze kterého pocházejí také opěráky. 2. Se synagogou souvisí na JV straně přes dvorek přístupný pětipodlažní dům na téměř čtvercovém půdorysu. Ten má symetrické průčelí se dvěma vstupy na krajních osách. Na střední ose má nad korunní římsou trojúhelný štít se čtyřmi okny. V letech 1920-1942 sloužil tento dům jako Židovská obecná škola.