lovecký zámeček Bažantnice

Areál bývalého loveckého zámečku Bažantnice, se nachází S směrem za vesnicí Loukov, po pravé straně silnice vedoucí na Svijany, při hranici STČ kraje. Areál je přístupný po příjezdové cestě z hlavní silnice. Na západní straně někdejšího dvora stojí obdélný patrový objekt samotného zámečku čp. 37 (klasicistní stavba s valbovou střechou a renesančním jádrem). Jihovýchodně od zámečku se nachází torzo objektu čp. 79 zv. domeček (bývalá stodola upravená dodatečně na bydlení). Východně od zámečku stála podél příjezdové cesty kamenná pilířová kolna (rozebraná v letech 1997 – 2000 na stavební materiál). Předmětem ochrany je lovecký zámeček čp. 37 a objekt čp. 79.