lovecký pavilon Annaburg

Lovecký pavilon stojí na plochém náspu, lemovaném vysokými kaštany. Umělé návrší obklopené vodou, na kterém altán stál, spojovala s pevninou pouze cesta vedená po dosud viditelném náspu. V 80. letech 19. století byla kolem pavilonu upravena bohatá květinová výzdoba. Rybník do současné doby vyschl a z ostrůvku se stalo mírné návrší v rovinatém terénu. Osmiboká zděná stavba o jedné centrální místnosti, krytá mansardovou jehlancovou střechou s dřevěnou čtyřbokou lucernou, krytina šindel. Zdivo je cihelné, stěny jsou členěny pilastry, ve čtyřech stěnách jsou umístěny obdélné vstupy v plochých šambránách, ve zbývajících čtyřech stěnách obdélná okna. Fasády horizontálně zakončuje profilovaná korunní římsa.