Loreta

Areál je tvořen centrální kaplí Panny Marie Loretánské, kolem níž jsou kryté ambity s nárožními kaplemi Panny Marie, sv. Jáchyma a sv. Anny, sv. Zachariáše a sv. Alžběty a sv. Františka. Vstup do areálu je hodinovou věží se zvonicí s výjimečnou dvojitou cibulovou střechou, jeho závěr pak tvoří polygonální kostel sv. Ducha. V roce 1688 byla k obvodu připojena kaple sv. Kříže a kaple Loučení.