litinový krucifix

Litinový krucifix v lokalitě Na Skalách se nachází na Pelclově nábřeží nad železniční tratí, je obtížně přístupný, dostupný po cyklostezce a následně podél trati či po kraji pole. Kamenná architektura včetně přístupových stupňů jsou vysekány ze středně zrnitého pískovce světle okrové až nazelenalé barvy. Samotný kříž s tělem Krista a nápisová deska jsou odlity z litiny. Celková výška památky 390 cm. Neobvyklé reliéfní zpodobnění na podstavci pod krucifixem, hodnotná původní litinová řemeslná práce kříže s tělem ukřižovaného Krista.