lihovar

Areál lihovaru tvoří komplex několika budov s odlišnou funkcí, jejichž jednotícím prvkem je kvalitní historizující průmyslová architektura z konce 19. století. Omítané plochy fasád jsou kombinovány s plastickými prvky z cihelného režného zdiva v podobě vystupujících nároží, lisén, říms a šambrán segmentově ukončených oken. Výraznou pohledovou dominantou, viditelnou při příjezdu po železniční trati do stanice Svinov, a současně reprezentativně pojatou architekturou komplexu je výškově diferencovaná stavba vlastního lihovaru s romantizujícími fortifikačními prvky v podobě cihelných palisád. Tento výrobní objekt je v současné době zbaven veškeré technologie, zůstala zachována jen schodiště a fragmenty základů pod snesenou technologií v podlahách přízemí. Ploché střechy nejvyšší věže a o stupeň nižší střechy s palisádami jsou opraveny a pokryty novou krytinou – asfaltovými pásy. Střecha jihovýchodního křídla byla z důvodu havarijního stavu snesena. V roce 2016 je plánována její obnova. Objekt dílen s kotelnou je zděná patrová stavba nepravidelného půdorysu se sedlovou střechou krytou plechem. Břízolitové omítané plochy fasád jsou zdobeny cihelnými nárožími, lisénami a stupňovitou římsou atikového štítu. Okenní otvory druhotně vyplněny v horní polovině luxfery. K jihozápadní straně přiléhá válcové těleso cihelného neomítaného komína s podstavou čtvercového půdorysu. Ke komplexu budov lihovaru přiléhá soubor obytných domů pro zaměstnance lihovaru se zahrádkami a úřednickým domem. Památkově chráněný zděný patrový úřednický dům na obdélném půdorysu završuje sedlová střecha krytá plechem. Podélné a štítové strany prolamují ve střední ose mělké rizality se segmentově ukončenými okny a sedlovou střechou. Omítané břízolitové plochy fasád zdobí v romantizujícím duchu lihovarského komplexu cihelné prvky lisén, nároží, říms a výrazně zejména segmentově ukončených šambrán dvojitých sdružených oken s čabrakami. Podezdívka je kamenná. Objekt využíván k obytným účelům, udržován v dobrém stavu.