Liechtensteinský palác

Třípatrová barokní novostavba hexagonálního půdorysu s obdélným vnitřním dvorem s okosenými rohy, kvadraticky rustikovaným přízemím vnější fasády. Vstupní tříosá partie s vrcholně barokní, portálem s polokruhovým vjezdem, nad vstupem klenák překrytý znakem Lichtensteinů. Nad vstupem balkon. Okna v přízemí půlkruhově ukončena. V patře okna rámována šambránami proloženými náznakem edikuly, kterou ukončují suprafenestry a přímá nadokenní římsa. Druhé patro odděleno kordonovou a průběžnou parapetní římsou, ve středních osách prosvětleno obdélnými okny s přímou nadokenní římsou. Podstřešní římsa bohatě utvářena, vynesena konzolami. Severní a jižní fasáda shodně tvarovaná. Dvorní fasáda obdobná s vnějšími - v přízemí s kvadratickou rustikou, v patrech s okny tvarovanými ve shodě s vnějšími fasádami. Původní sklepy valeně zaklenuté s lunetovými výsečemi. vstupní část přízemí zaklenuta stlačenou valenou klenbou protknutou dvojicí lunetových výsečí, další vnitřní část je zaklenuta pruskými plackami. Schodiště do patra novodobá, patra novodobá. Přízemí objektu upravováno po povodni.