Lidový dům

Třípodlažní čtyřkřídlový palácový komplex uzavírá dvůr, zadní křídlo sloužilo jako spojovací galerie. Rozložité symetricky rozvržené průčelí s 24 osami členěno rizality, výraznými vertikálními prvky svazkové přepásané pilastry s iónskými hlavicemi, které vyznačují risality a ukončují nároží,výtvarný akcent vytváří vstupní edikulový portál s dórskými pilastry. Základní vzhled fasády je až z přestavby z konce 18. stol. (atiky nad bočními risality,nízký trojúhelný štít s atikou). Přízemí odděluje profilovaná kordonová a průběžná parapetní římsa. Okna včetně profilovaných říms a šambrán nejsou patrně původní, ale tvarově odvozená z historických. Nejpozoruhodnější je fasáda zadního uzavírajícího křídla, objevují se zde slepé arkády s bohatou štukovou výzdobou, která odpovídá starší barokní fázi (po 1650), oblouky oddělují pilastry s římsovými hlavicemi, arkády lemují náročné štukové dekorace s užitím vysokého reliéfu. V interierech přízemí všech křídel se dochoval původní klenební systém barokních valených kleneb se styčnými výsečemi, klášterní klenbu a polokruhové schodiště do patra. V pravém křídle byl pozdně barokně upraven sál za oválným schodištěm. V interierech hl. budovy především sálech se ve velkém rozsahu zachovaly trámové záklopové stropy s malovanou raně barokní výzdobou. Hl. budovou ukončuje pozdně barokní krov, dodatečně zesílený.