Lichtenštejnský palác

Dvoupatrové průčelí k Malostranskému náměstí je komponováno jako monumentální symetrická palácová architektura se zvýrazněným středním a krajními díly, tříosá levá koutová část nadále ustupuje do pozadí. Půdorys paláce částečně uchovává základní dispoziční rozvrh starších samostatných celků. Jednotlivá křídla obklopují dvě nádvoří, západně od budov paláce přiléhá zahrada ohraničená na jihu (při čp. 302) a západě (při čp.l 256) ohradní zdí, na severu zahrdu uzavírá dům čp. 257. V interiérech dochována řada historických konstrukcí a prvků (klenby, schodiště, malované trámové stropy, dveře, okna, aj.) Areál Lichtenštejnského paláce je též mimořádnou archeologickou lokalitou. /podle: UPP-Malá Strana, ed. P. Vlček, Academia, Praha 1999/