lázeňský dům Jurkovičův

Volně stojící dvoupatrová nepodsklepená budova téměř čtvercového půdprysu se vstupním risalitem, na východní straně se zazubením a polygonální věží na severní straně. Risalit členěn v přízemí rýhovanými, v patře ořímsovanými pilastry. Fasáda členěna rýhovanou podezdívkou, prolomena 3 + 17 okenními osami, okna čtvercového tvaru s parapetní římsou a jedním pravoúhlým vchodem. První patro odděleno od přízemí kordonovou římsou, prolomeno 1 okenní osou sdruženou + 9 okenními osami, okna pravoúhlá se šambránou a dekorem v parapetě. Mezi okny lesény, nad okny segmentově tvarované plechové římsy. Druhé patro v hrázděném zdivu, prolomeno 10 okenními osami, okna pravoúhlá. Nachází se zde otevřená zastřešená lodžie. Dřevěné prvky červeno-hnědé polychromované vybíhají v konsoly, na kterých spočívá poddeštěný střešní podklad nesoucí střechu valbovou s deseti dekorativními trojúhelníkovými vikýři završenými dřevěnými hroty. Boční fasáda obdobného členění o 7 okenních osách, okna pravoúhlá. V prvním patře freska Madony a sv. Cyrila a sv. Metoděje. Na severní boční straně dřevěná polygonální věž s výplní ze skleněných cihel, zastřešená polygonálním stanem. V průčelí vsazena kamenná deska Dr. P. Blaho. Východní vstupní fasáda se širokým středním risalitem obdobného členění jako boční, prolomena 3 + 5 + 3 okenními osami, okna pravoúhlá. U obou bočních vstupů risalitu tvoří plastickou výzdobu dvojice stylisovaných hlavicí provedených v betonu. Vnitřní dispozice účelově jednoduchá s centrálním schodištěm a pomocným schodištěm ve věži, s vnitřním zaskleným světlíkovým otvorem. Materiál: cihla, omítka, dřevo , sklo; krytina: taška