lávka Lochotínská

Lochotínská lávka je situována na severním okraji historického jádra města Plzeň, spojuje historickou čtvrť Roudná s centrem města. Lávka převádí pěší a cyklistickou stezku přes řeku Mži, sevřenou zde regulací z 20. let 20. století – vysokou žulovou zdí na pravém břehu a náspem na levém. Jde o přímou lávku s ocelovou nosnou konstrukcí o dvou polích uloženou na třech opěrách. Její šířka je 3,8 m, celková délka 52,2 m. Nosná konstrukce sestává ze dvou hlavních ocelových nýtovaných příhradových přímopásých prostých nosníků výšky 2,42 m vzdálených od sebe 3,8 m, vzájemně spojených příhradovými příčníky výšky 0,5 m. Příčníky mají vzájemnou rozteč v severním poli 2,56 m, v jižním poli 2,74 m. Mostovka, tvořená železobetonovou deskou tloušťky 7 cm, je kromě hlavních nosníků nesena také dvěma podélníky (I 12), uloženými na příhradových příčnících. Konstrukce mostu je uložena na jednoválečkových ocelových ložiskách. Střední pilíř oválného půdorysu (2,8 x 5 m, výška 5,3 m) s pláštěm z pískovcových kvádrů, boční opěry obdélného půdorysu jsou vyzděny z lomového kamene a jejich povrch je obložen žulovými kvádry. Součástí mostu je předmostí na levém břehu (severní strana mostu), lemované na obou stranách prostým zábradlím, nýtovaným z válcovaných profilů čtvercového a L průřezu; jednotlivá pole zábradlí jsou vložena mezi hranolové sloupky z umělého kamene.