lávka - dřevěný most

Dřevěný krytý most blíže k Nemojovu nedaleko Dvora Králové nad Labem vede do Filířovic a Blížovic. Situován nad splavem ve vzdálenosti cca 100 m proti toku řeky Labe, pod silničním srázem v mírně pravotočivé zatáčce. Orientace mostu je severojižní (SV - JZ), most je 25 m dlouhý, 3 metry široký, hřeben mostu je 5 m nad mostovkou, hladina Labe kolísá ve výšce 2 - 3 m od spodního okraje mostovky. Most má věšadlovou konstrukci později zesílenou vzpěradly, krov má 27 krokví vzdálených od sebe jeden metr, konstrukce je zesílená pěti ocelovými táhly. Bednění mostu sahá až pod okap, na návodní straně jsou dvě obdélná okna. Střecha sedlová, krytinou eternitové šablony, hřeben a okraje střechy s oplechováním. Oba štíty bedněné, s přelištováním spat, mírně zvýšené od liniového hřebene střechy mostu.