lávka - dřevěný most

Jedná se o objekt lidové architektury, dřevěný most přes Labe (dolní most, horní je zapsán ve státním seznamu nemovitých kulturních památek od roku 1986). Most je celodřevěný, jeho dřevěná trámová konstrukce spočívá na třech kamenných pilířích, v zadní části most nad střední podporou klesá, takže nosné trámy jsou zde napojovány. Přes nosné trámy jsou položeny kulatinové povaly tvořící vozovku. Boky mostu jsou tvořeny svisle kladenými prkny, střecha nad mostem je sedlová, krytá eternitem. Štítky mostu jsou jednoduše bedněné, prkenné bez lištování a bez řezbářských ozdob.