Larischova vila

Příměstská vila, původně postavená v klidné lokalitě na okraji borového lesa, je dosud obklopená pozemkem zahrady. Vila je jednopatrová zděná budova nepravidelného čtyřkřídlého půdorysu a složité hmotové skladby, semknutá kolem malého dvorku, sloužícího v podstatě jako světlík. V severovýchodním rohu z hmoty vystupuje hranolová věž. Polozapuštěný suterén s osově umístěnými okny představuje podnož , na níž stojí jednopatrová stavba s valbovým zastřešením ( pův. břidlice, dnes plech), s dvoupatrovou věží zakončenou mansardovou střechou s ochozem. Exteriér byl z větší části porostlý popínavou zelení. Dominuje mu neogoticky pojatá věž se zděným zábradlím ochozu, konzolovými balkonky v 2. patře, kružbovými okny v 1. patře, dále slohovými vikýři v obou podlažích břidlicí kryté střechy. Ve vrcholu dekorativní neoslohová mříž s korouhví. Okna mají slohově pojatá ostění, nároží zdobí armatura. Na ostaních částech budovy je kladem důraz na hlavní vstup s náročně zpracovanými dveřmi a přístup. schodištěm s dvojicí kovaných luceren (nepův. zakončení) a dále na detaily jinak poměrně jednoduše členěných fasád. Západní stranu budovy kompozičně vymezují dvě nárožní “věžičky”, mezi něž je vložena terasa a dvě strany sálu, zajímavá je spíše skladbou hmot, detaily se omezují jen na hladká kamenná ostění.