Laichterův dům

Dům postavený pro pražského nakladatele Leichtera je zasazený do fronty domů. Přízemí a patro upravené jako rodinný dům sloužily nakladateli. Ústřední prostorou byla schodišťová hala, spojující přízemí a patro, která byla vyzdobena malbami F. Kysely. V patře byl byt. Vyšší část domu byla řešená jako činžovní dům se samostatným vstupem. Fasádě dominuje prosklený arkýř členěný režným zdivem a ukončený balkonem. Fasádu horizontálně člení pásy hrubé a jemnější omítky. Poslední patro je uskočené. Za domem je architektonicky pojednaná zahrádka, která je součástí památkové ochrany. Ochrana se netýká objektu na zahradě.