kulturní dům

Patrový dům s plochou střechou (dnes součástí komplexu s radnicí). Na fasádách se uplatňuje keramický obklad, v bočních průčelích také povrchový obklad skládané mozaiky v bílé a lahvově zelené barvě (skleněný obklad z jabloneckých skláren). Za pozornost stojí především autentické interiérové řešení, s řadou výrazných atypových svítidel na vysokých kovových nohách (ve výšce celého prostoru), v blízkosti velkoformátové mozaiky. Na čelní straně při schodišti vévodí monumentálně pojatá kamenná mozaika, signovaná "R. Kolář". Námětem je "Bojová družba se sovětskými vojsky", s kosmonauty, vojáky a hrdým pracujícím lidem. Na vytvoření mozaiky se podílel desetičlenný tým. Realizována byla v letech 1981-1982. Obsahuje přes 440 000 kamenů. Mozaika je ve velmi dobrém stavu, chybí jen lokálně kamenné tessery. Při stěně mozaiky je divadelní sál s kapacitou 600 sedadel a s velkým pódiem. V současné době se plánuje nákladná rekonstrukce domu kultury, s ponecháním cenných interiérových prvků a detailů.