krucifix

Kamenný krucifix v Lukavci u Hořic se nachází u průjezdní komunikace uprostřed obce po pravé straně ve směru Hořice, naproti místní budovy knihovny v travnatém parčíku. Na terénní kamenné základně o velikosti 170 x 133 cm je posazen kvádrový sokl o rozměru 97 x 60 x 70 cm výšky s konvexní středovou částí a vyrytým čtyřřádkovým textem s chronogramem: SVéMV SpasIteLI ke CtI/ a ChVáLe postaVILa /oChotně obeC LVkaVeCká / tVto soChV/. Sokl přechází ústupkovou oblou římsou do těla hranolového podstavcem o výšce 115. Na čelní straně v mělké nice o rozměru 90 x 45 cm je vytesán reliéf P. Marie Bolestné se sepjatýma rukama, hlavou přikrytou rouškou zakrývající vlasy, mírně skloněnou k levému rameni. Figura je zobrazena v kontrapostu stojící na oblaku, s pokrčenou levou nohou, oděna do bohatého zřaseného šatu. Reliéf P. Marie Bolestné je orámován úzkou linkou s povrchovým zlacením, v horní části vytesán text: Matko milosrdenství oroduj za nás! Podstavec je zakončen přesahující profilovanou vzdutou římsou, která vynáší segmentový soklík s kvádrovou základnou o výšce 65 cm se vztyčeným krucifixem. Na soklíku je vyryt čtyřřádkový text: Většíhoť / milování / nad to, žádný / nemá. Jan.15.13. Na kříži s ukončenými hraněnými rameny je zavěšeno mrtvé tělo Krista, nad jeho hlavou nápisová páska, titulus IN / RI, hlava Krista nakloněna v pravému rameni, bederní část kryta bohatě zřasenou rouškou s cípem u pravého boku. Na podstavci zádní strany uveden rytý text: Za správy duchovní / dvojictihod ného pana / Faráře Bělohradského / FRANTIŠKA PETERY.// Za správy obecní / počestného sudího / PROKOPA VAGNERA / Jana Čižka / Končela. 1844 // Obnoven za Jana Vagnera starosty 1880 / Frantjssek Matouš mistr K: Horitc. / Obnoveno nákladem dobrovolných / darů, zvláště přispěním zdejších / ochotníků a většiny občanstva./ 1896/. Materiálem je světlý hořický pískovec. Detaily zlaceny (písmo na čelní straně), lokální polychromie. Celková výška památky činí 450 cm. Okolo krucifixu je v terénu zapuštěn pískovcový nízký obvodový sokl o rozměru 310 x 310 cm, na něm je uchyceno nově opravené vkusné kovové oplocení s nátěrem černé barvy a přístupovou otevíratelnou vstupní brankou od zadní strany.