krucifix

Pískovcový křížek stojící při křižovatce silnic do Radimi a Studeňan je zdařilou uměleckořemeslnou prací doby přibližně třetí třetiny 19. století v novobarokním stylu, čelně orientován k východní straně. Základnu památky tvoří dva pískovcové schodové stupně o rozměru 200 x 140 x 20 cm výšky (vrchní stupeň o rozměru 105 x 147 x 23 cm výšky). Na vrchním stupni je postaven obdélný sokl o rozměru 93 x 61 x 53 cm výšky bez další plastické dekorace, pouze s vrytým vročením: L. P. 1876. Na něm stojí nízký obdélný podstavec o výšce 145 cm s dříkem zakončený doširoka vyloženou profilovanou římsou, která je z čelní strany segmentově zvlněna. Centrální část dříku tvoří vpadlá mělká nika, ve spodní části konkávně vyduta, v horní segmentově zakončena. Nika orámována, s vytesaným textem: Ejhle znamení Boha / živého! Zjev: 7,2. / Smrtí kříže dů / kaz lásky jisté po /dal jsi nám milý / Jezu Kriste / V nás též rozněl / lásky plamen / k Tobě Boží Synu,/ Amen! / Pod nikou se nachází drobná a výrazně plochá reliéfní mušle. Boky dříku jsou doplněny volutovými závitnicemi, přecházejícími v úzký pásek rámující dřík. Na ose hlavice je posazena zdobná kartuše. Na hlavici je usazen menší plintus tvořící základnu samotného kříže s mrtvým tělem Krista. Vertikální a horizontální břevno je zakončeno trojitým bobulovým motivem. Nad hlavou Krista nápisová deska, titulus IN/RI. Prověšený korpus Krista je vyveden klasicky pouze v bederní roušce, hlava s trnovou korunou mírně padá k pravému rameni. Na soklu vzadu vyryto: zh. O. Mencl / z Vojic. Materiálem pískovec. Celková výška 530 cm.