krucifix

Krucifix je osazen na zděném hladce omítnutém hranolovém soklu. Jeho dřík má na stranách vystouplá obdélná zrcadla se čtvrtkruhy vykrojenými rohy. Ta jsou ozdobena na čelní straně reliéfem hořícího srdce v trnové koruně a nápisem: „Jezu Kriste / smiluj se“, po stranách jsou pouze reliéfy kalichů. Nahoře je sokl zakončen pískovcovou římsou nad níž v malém volutami ohraničeném nástavci nápis: „Hic Est Filius Dei.“ Vlastní krucifix je litinový.