krucifix

Kříž sestává z profilovaného soklu čtvercového půdorysu, na něj navazuje nevysoký podstavec, který je ve spodní čtvrtině své výšky konvexně vyklenutý. Čelní strana je zdobena plastickou rokajovou kartuší s nápisem: CERNE//VIATOR CRAN // DIA PROBPA TVO // VINCTVS AMORE // SALVATOT TVVS // SVFFET. Na zadní straně podstavce je vyryt nápis s datací: I B S D // F.T.K.I.M. // LP.1793. Podstavec ukončuje profilovaná, lehce vyložená římsa a na ní nasedá soklík a tělo vysokého kříže. Čelní strana kříže je zdobena v horních partiích na dvou místech plastickým dekorem s florálním závěsem, nad ním je zavěšen korpus Krista. Tělo Ukřižovaného je strnulé, neprověšené, hlava nahnutá k pravému rameni. Nad Kristem visí cedulka s nápisem INRI. Kříž je opatřen okrovou barvou, korpus Krista s nápisem a oba dekorační motivy spolu s nápisovou kartuší bíle, písmena v kartuši a nad korpusem jsou obtažena černou konturou.