kříž s oplocením

Litinový kříž je situován přímo na hrázi Ranského rybníka. Na čtvercové základně o straně 110 cm je umístěn hranolový sokl s vyloženou římsou a podnoží. Na jeho stranách je v litinových lištách zarámována zlacená předlitá dedikace (věnování), v rozích jsou zlacené růžice. Na všech stranách soklu lze číst české nápisy psané švabachem. Nad nápisem po levé straně je umístěn zlacený plastický rodový erb knížat z Ditrichsteina, jehož základ tvoří dva vinařské nože. Na vrcholu soklu stojí na třikrát odstupňované podnoži jednoduchý krucifix se zlaceným korpusem Krista a titulaturou INRI. Kříž je ze tří stran ohrazen litinovým zdobeným zábradlím, které tvoří svislé příčky, mezi nimiž je přibližně uprostřed vložen horizontální pás kruhů, které obepínají osmilisté květy se zlatými středy. Délka každé strany zábradlí je cca 150 cm.