kříž

Kamenný kříž s ukřižovaným Kristem stojí na východním okraji vsi Křesín, při silnici na Dubany. Jde o rovinný terén, objekt má za sebou pole, čelem se obrací přes silnici k jihu k již solitérnímu poslednímu domu č. p. 102. Památka se skládá z fundamentu, vyššího protáhlého podstavce s nápisy v dolní partii a na soklovém nástavci osazeného nevelkého kamenného kříže s korpusem Ježíše Krista. Celé dílo je zhotovené z pískovce. Po poslední obnově je podstavec polychromován bílošedým a tmavošedým patrně vápenným nátěrem, litery nápisů jsou obtaženy šedočernou barvou. V nice dříku podstavce je umístěna novodobá drobná sádrová barvená soška korunované Panny Marie s dítětem. Fundament je zpředu dvoustupňový, nízký. Soklová část podstavce má prostý hranolový tvar. Na její čelní stěně a stěnách bočních jsou vyryty nápisy, zadní stěna je hladká. Na soklovou část navazuje užší dřík, oddělen je drobnou ustupující profilací. Dřík podstavce má svisle hranolový tvar přibližně čtvercového průřezu, jen z čelní stěny vystupuje mělký rizalit. V jeho středu je umístěna obloukem zakončená nika s profilovaným ostěním. Pod nikou je svěšena reliéfně vyvedená čabraka. Boční stěny jsou zdobeny obdélnými zrcadly, jen v obrysu vykrojenými, s dovnitř zaoblenými rohy. Dřík je obepnut v horní partii drobným profilovaným prstencem. Ukončující deska má římsovou profilaci, která ze tří pohledových stran přesahuje před dřík. Na čelní stěně je římsa vzedmutá do segmentového oblouku. Na římsové ukončující desce je umístěn soklový nástavec, na němž stojí kamenný kříž s korpusem Ježíše Krista. Kříž je jednoduchý latinský, jeho ramena jsou zakončena liliově. Kristus má ruce rozepjaté do širokého Y, hlavu skloněnou k pravému rameni, hledí přímo dolů. Na hlavě má posazenou masivnější trnovou korunu. Bederní rouška je přepásána provazem, její cípy volně splývají podél pravého Ježíšova boku. Na hrudním koši jsou expresivně zobrazena žebra. Nohy jsou překříženy levá přes pravou. Postava je strnulá. Nad hlavou Ježíše Krista, oproti kříži na západní straně Křesína, chybí nápis INRI.