krematorium

Původní stavba měla půdorys latinského kříže, který zcela setřely pozdější přístavby kanceláří, kolumbária, chladnice a dalších v 60. letech 20. století. Původní rozsah krematoria tvoří převýšená kubická část s atikami s obřadní síní, na kterou navazuje snížená přístavba pro manipulaci s rakvemi a zrcadlově posazená postranní křídla s kancelářemi, provozními místnostmi, místnost pro hlídače a zahradníka, kněze a pitevna. Centrální část je přístupná po předloženém schodišti a vstup kryje rovná deska. Průčelí člení výrazné lizény, mezi kterými se nachází úzká dlouhá okna. Postranní křídla mají okna nižší stejného tvaru.