Kounicův palác

Jedná se o dvoutraktovou částečně trojtraktovou dispozcici obestavenou okolo pětistranného průchozího nádvoří (portály s ulice Brandlovy a Moravského náměstí). Hlavní moderní vstup s využitím šedého a čeného mramoru je z Žerotínova náměstí. Nároží budovy jsou akcentováni mělkými rizality s vertikální plastickou bosáží. Dominantním ornamentálním prvkem je horizontální pravidelná linka. Nad okny se střídají frontony a návojové římsy. Nejvíce dekoru je soustředěno pod korunní římsou. Jde o štukový vlys s ženskými a mužskými maskarony, nad nimi dekorativní pás a systém konzol s mutuli nesoucí vlastní profilovanou římsu vyvrcholenou attikovou balustrádou. Plášť ve dvoře hladký dekorovaný pouze ornamentalním pruhem pod kordonovou římsou.