Koulova vila

Patrová rodinná vila se zahradou tvořící součást vilové čtvrti postavená podle návrhu majitele J.Kouly. Vila stojí na půdorysu písmene „T“. Na delší straně fasády je v úrovni prvního patra arkýř nesený dvěma krakorci. Mezi ním a příčnou částí vede nad korunní římsou terasa s dřevěným zábradlím. Ve výklenku pod arkýřem je socha sv.Ivana s laní, která je dílem St.Suchardy. Hlavní obdélný vstup má nadsvětlík s nástěnnou malbou rozviliny se štítem s čp. a holoubkem. Předstupující část fasády má v patře malbu žence ve slovanském kroji, ve štítu je malba holoubků na zlatém pozadí. Předstupující střechu nesou ozdobně vyřezávané trámy. Interier: z ústřední haly se vstupuje do přilehlých místností, z haly je rovněž vstup do zahrady. Půda byla upravena na ateliér. Oplocení zahrady je nevhodné, novodobé.