kostel Zmrtvýchvstání Páně s farou

Sakrální stavba z režného zdiva. Skládá se ze sálové lodi o pěti polích, s valenou klenbou a lunetami. V první poli je v ose vstup a kruchtová tribuna. Na hlavní loď navazuje po pravé straně dodatečně oddělená boční loď (v přízemí) se čtyřmi emporami. Po levé straně je přízemní úzká loď, horní stěna je prolomena čtyřmi širokými okny a polokruhovým zakončením. K lodi přiléhá kněžiště a po jeho levé straně sakristie. K hmotě kostela je přisazena přízemní předsíň navazující na těleso věže. Věž, výrazně architektonicky komponovaná, je ve spodní části čtvercového půdorysu, v horní přechází v římsami členěný osmistěn a zakončena je nízkou cibulovou bání s lucernou, makovicí a kalichem. Součástí areálu je budova fary a zahrada.