kostel Všech svatých s farou

Areál kostela Všech svatých sestává z budovy kostela Všech svatých s orientací východ - západ, márnice na hřbitově, ohradní zdi hřbitova a sousoší Kalvárie. Celý areál je umístěn na mimořádně malebném místě na mírně táhlém svahu uprostřed obce, v její historicky nejstarší části, přibližně v polovině délky lesní lánové vsi. Těleso kostela tvoří výraznou krajinnou dominantu, celkově se jedná o významný architektonický komplex vhodně zakomponovaný do prostoru krajiny. Celý areál doplňuje i architektonicky zajímavá budova fary.