kostel Všech svatých

Areál kostela Všech svatých se nachází uprostřed obce na návsi, poněkud nevhodně situován v doteku se zemědělským družstvem. Areál sestává z budovy kostela a ohradní zdi (oplocení) se vstupní branou. Kolem kostela travnatá plocha bývalého hřbitova. Uvnitř areálu se dochoval náhrobek rodiny Svačinovy. Poměrně zajímavá pískovcová plastika anděla na hranolovitém podstavci, na podstavci dále nápisy. Předmětem ochrany je kostel, hřbitovní zeď s branou a pozemky vymezeného areálu. Na ploše památky se nachází nechráněný náhrobek rodiny Svačinovy.