kostel Všech Svatých

Kostel je situován na vyvýšenině severně od historického jádra města. Leží v jihovýchodní části poměrně rozlehlého bývalého hřbitova, který po obvodu vymezuje kamenná ohradní zeď. Ve východní části ohrazení vstupní brána, na kterou navazuje osa hřbitova. Uprostřed hřbitova centrální novogotický kříž z roku 1874. Jižně od vstupní brány stojí novobarokní hrobka rodiny Rohrerovy. V průhledu přímo proti bráně na konci hřbitova budova márnice. Jižně od kostela při hrobnickém domku vstupní branka, přístupná od komunikace po vysokém kamenném schodišti. Na hřbitově dochován cenný soubor náhrobků a hrobek většinou z poslední čtvrtiny 19. století (převažují náhrobky s litinovými kříži, dále se vyskytují kamenné náhrobky z jemnozrnného pískovce a zděné kaplové hrobky).