kostel Všech svatých

Obec Arnultovice (něm. Arnsdorf) se nachází severně od Ústí nad Labem. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1352. Arnultovice jako lánová ves byla založena na křižovatce cest (první komunikace vedla od Nakléřovského průsmyku přes Žďár a Ryjice k Labi a druhá vedla severojižním směrem z Děčína přes Luční Chvojno do Chuderova a Ústí nad Labem). Kostel Všech svatých se nachází v intravilánu obce v centru historické zástavby. Samostatně stojící objekt kostela je situován na východní straně průjezdní komunikace, na dosud patrné terase, jejíž plochu zaujímal do roku 1908 hřbitov. Na konci 18. století barokně přestavěný kostel je obehnán kamennou ohradní zdí s bránou a brankou. Součástí areálu jsou dva pískovcové smírčí kříže. Smírčí kříž I. je zazděn do vnějšího líce východní části ohradní zdi. Smírčí kříž II. se nalézá asi 30 m vpravo od hlavního vchodu. Přiléhá k vnější jižní straně ohradní zdi.