kostel sv. Wolfganga

Zděný, omítaný, orientovaný objekt. Půdorys se skládá z obdélné lodi a odsazeného polygonálně uzavřeného presbytáře s opěráky. Střecha kryta šindelem. Loď plochostropá. Bedněný strop se středním trámem, triumfální oblouk lomený, presbytář plochostropý. Na stěnách lodi původně soubor pašijového cyklu, ilusivně malovaná architektura.