kostel sv. Vavřince

Areál kostela se hřbitovem, jenž je obklopen ohradní hřbitovní zdí, se nachází na návrší při severním okraji obce, podél hlavní komunikace a tvoří výraznou dominantu obce. Márnice na hřbitově není předmětem památkové ochrany. Jednolodní orientovaný kostel sv. Vavřince má obdélnou loď s rovným rákosovým stropem, kde uprostřed je znak IHS v medailonu, s rostlinným orámováním a po obvodu jsou vymalovány polopostavy světců v medailonech. Na loď navazuje na východě zúžený, trojboce zakončený presbytář, který je zaklenut pruskou klenbou se třemi lunetami. Podél jižní stěny lodě je předsazena obdélná valeně sklenutá předsíň. Hranolová věž z r. 1862 s přístavkem pro vřetenové schodiště se nachází při jižní stěně presbytáře. V podvěží je umístěna plackově zaklenutá sakristie. Nad presbytářem je vaznicový krov se stojatou stolicí. Krov nad lodí je hambalkový s ležatou stolicí a námětky. Tesařské spoje plátované s tesařskými značkami.